Bestaan en werking van de academie voor radiësthesie

1. Doel

   
  Werken met een pendel  
 

Zoals bij aanvang vermeld, gaat het in de academie vooreerst om scholing van mensen die de gave hebben (= voldoende getalenteerd zijn) om aardstralen of wateraders met pendel of wichelroede aan te voelen maar dat onbetrouwbaar doen wegens gebrek aan scholing.

2. Mogelijke fouten die onbewust door ongeschoolden worden gemaakt:

a) ”willen vinden” van aardstralen of wateraders

Pendelaars die hun vak kennen, gaan luisterend tewerk (=ongeconcentreerd!), net zoals de dieren in de natuur. Aardstralen moet je” tegenkomen” zoniet is de kans groot dat je een tussenslag ervaart of een schijnzone hebt opgespoord, wat uiteraard niet de bedoeling is.

b) zich niet kunnen of weten te oriënteren.

Deze techniek bij het starten is essentieel, zo essentieel dat wie zich niet kan oriënteren, niet betrouwvol kan pendelen! Zo loop je gevaar heel je structuur te draaien en elke stralingszone 1 à 2 meter verkeerd aan te duiden. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

c) een stralingszone schuin in plaats van haaks overschrijden

Ook hier gaat de ongeschoolde de mist in, hij gaat de stralingszones 1 à 2 meter verkeerd aanvoelen en aanduiden. Door correct te oriënteren en richting te houden vermijd je dit.

d) onopgewarmd pendelen (of wichelen)

Zoals een sportman of zanger zich eerst moet “opwarmen”, zo moet dat ook een wichelaar/pendelaar, zoniet ga je ook hier tot twee meter in de fout!

e) met het verkeerde materiaal werken

Een goede wichelroede (juiste lengte, flexibiliteit, dikte) is in de handel heel moeilijk te vinden. Wie met slecht of onaangepast materiaal werkt, kan niets anders dan klungelen. Een geschoold pendelaar ziet meteen ook of hij/zij met een amateur of kenner te maken heeft bij het hanteren van een pendel: een pendel moet zijn afgestemd op de persoon die hem hanteert, en zoiets zie je meteen.

DOOR AL DEZE MOGELIJKE FOUTEN ZIJN ONGESCHOOLDEN ONBETROUWBAAR TE NOEMEN, AL IS HUN NATUURTALENT WEL AANWEZIG. DAAR NERGENS IN ONS LAND EN DAARBUITEN DE KANS WORDT GEBODEN DIT OP EEN PROFESSIONELE WIJZE AAN TE LEREN , WILLEN WE AAN DEZE NOOD TEGEMOETKOMEN.

Bovendien wordt aan de historische achtergrond van dit verschijnsel uitgebreid aandacht besteed, alsook uiteraard aan het aspect aardstralen en ziekteverschijnselen.

Elke zaterdagnamiddag komen aldus zowel universitair geschoolden als mensen met diploma hoger onderwijs als 'jannen met de pet' samen om zich broederlijk naast elkaar
a) technisch te scholen in het wichelen en het pendelen naar zowel schadelijke aardstralen als ondergrondse wateraders en bronnen. Dit op verschillende oefenterreinen en lokaliteiten als weilanden, kerken, kapelletjes en militaire kerkhoven.
b) te verdiepen in de kennis van het bovengenoemde. Zowaar een unicum in Vlaanderen en ver daarbuiten!

WAARSCHUWING
Als u iemand in vertrouwen neemt, laat u dan niet misleiden door personen die via een website of andere weg beweren afgestudeerd te zijn aan onze academie maar dat nooit zijn geweest! Een getuigschrift (van waterzoeker) bijvoorbeeld, is geen voldoende bewijs van correct en betrouwvol kunnen opmeten. Wat je die ook betaalt, het is weggegooid geld en oneerlijk tegenover u en vooral ook tegenover zichzelf. Zulke mensen zijn enkel op geld uit en verdienen uw vertrouwen niet.
Laat niet na om bij twijfel in een mail of telefoontje navraag te doen over de juistheid van uw keuze, of anders wil ik u altijd een paar namen geven, in de nabijheid van uw woonplaats van mensen die wel hun diploma gehaald hebben en dus wel uw vertrouwen mogen genieten!

3. Voorwaarden tot toetreding

Enkel mensen die gevoelig genoeg zijn (= voldoende getalenteerd) kunnen tot de academie toetreden als actief lid/cursist en dit zolang het maximum van 15 personen of een veelvoud ervan in een bijkomende groep, niet overschreden is. Wie interesse heeft kan zijn/haar naam opgeven bij de voorzitter van de academie en wordt dan uitgenodigd voor een voorafgaande test of proef. Het heeft namelijk geen zin om mensen die geen of onvoldoende natuurtalent bezitten te laten deelnemen. Dit zou alleen maar tot ontgoocheling leiden.

BELANGRIJK !

Eenieder die wil leren wichelen, moet weten dat drie elementen onontbeerlijk zijn om zich de kunst van het wichelen en pendelen eigen te kunnen maken:

1. talent
Je mag enkel onze opleiding starten als je door ons geselecteerd bent op basis van je eigen natuurtalent, wat moet blijken na een voorafgaande test. Voor meer info, contacteer ons.
Zoniet leidt dit tot ontgoocheling, frustratie en twijfel aan jezelf.

2. tijd
Na meer dan 25 jaar ervaring als opleidingscentrum en in volle respect voor de eeuwenoude traditie bij het aanleren van deze techniek, is de noodzakenlijke tijd die je hiervoor nodig hebt 1 kalenderjaar, zowat 22 ontmoetingen, wil je je deze kunst echt eigen maken.
Wie beweert dat dit korter kan, is oneerlijk tegenover toekomstige wichelroedekunstenaars of bezit gewoon zelf niet de noodzakelijke kennis om dit met succes te kunnen overbrengen... Het is net alsof je iemand een viool en een strijkstok zou geven alsook vijf lessen opleiding en dan voor de rest aan zijn lot zou overlaten met de melding: "De rest moet je nu aan jezelf leren"... Die zal veel klanken spelen maar weinig juiste noten, laat staan een genietbaar muziekstuk. Ontgoocheling troef: "Ik kan en beheers het niet..."

3. oefening
Elke dag oefenen aan de 17 aangeleerde technieken is een must, je maakt immers een hele evolutie in gevoeligheid door, en daarom is juist het element tijd in combinatie met oefenig zo bepalend voor het succes.
Wie zegt dat dit korter kan, meent het niet ernstig met het succesvol willen aanleren en overbrengen van de kunst van het wichelen en pendelen.

KORTOM: LAAT JE NIET MISLEIDEN... Met onze meer dan 25 jaar ervaring en in respect voor wat we al generaties op die manier hebben weten doorgeven zeggen we: je hebt talent, tijd en oefening (zowat één jaar lang) nodig, wil je een succesvol wichelroedekunstenaar of pendelaar worden. Zoniet wordt het verwarring, frustratie en onkunde troef, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?? EEN GOEDE KEUZE BERUST OP EERLIJKE EN CORRECTE INFORMATIE.

4. Gradaties in bekwaamheid aan onze academie

Net zoals een opleiding bij onze voorvaders/wichelaars, de vrijmetselaars uit de late Middeleeuwen, uit de drie niveaus leerling, gezel en meester bestond, bestaat die in onze academie ook in een soortgelijke drieledige opleiding. De functies van voorzitter en erevoorzitter krijgen de uitzonderlijke titel van grootmeester(zie verder hieronder)

Een ex-cursistenhouding die wij daarentegen ten zeerste betreuren is te vinden bij "Wij betreuren" op de welkomstpagina van onze academie. Zie aldaar!

OPROEP: door de grote vraag naar gekwalificeerden aan onze academie van ver buiten onze provincie West-Vlaanderen (zoals Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Brabant, Nederland...) zijn we dringend op zoek naar mensen die van buiten onze provincie lid/cursist willen worden teneinde aan de stijgende behoefte te voldoen: een beroep doen op de kennis en de vaardigheid van een gediplomeerde, betrouwvolle en correcte radiësthesist van onze Academie voor Radiësthesie, zomogelijk uit eigen streek. Contacteer ons op info@aardstralen.be p.a. Guido Viaene.

5. Ontmoetingsdata of lesdata

De ontmoetingen of lessen gaan door op zaterdagnamiddag vanaf 14u tot 15u30, om de twee weken vanaf januari tot en met oktober (zomervakantie niet) te Handzame in ons lokaal en dat voor 21 keer.

6. Voordrachten over het fenomeen aardstralen door de voorzitter Guido Viaene

Heel regelmatig wordt een voordracht gegeven over dit fenomeen op invitatie van één of andere culturele vereniging. Plaatsen en data zijn telefonisch of per e-mail te bekomen. Ook eventueel voor een voordracht voor of in uw eigen vereniging over dit onderwerp, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

   
  Een stukje theorie, maar vooral veel oefenen.  

7. Indien interesse voor één of meer van deze aspecten, kunt u mij gerust even contacteren op onderstaand adres:

Guido Viaene
voorzitter Academie voor Radiësthesie
Groenestraat 26
8610 Handzame (Kortemark)
Tel/fax 051/56.74.43
e-mail: info@aardstralen.be

Ikzelf ben leraar in de hogere jaren van het middelbaar onderwijs en geef geschiedenis en maatschappelijke vorming. Als vijftiger gaat mijn interesse en hobby vooral uit naar al wat te maken heeft met wichelen en pendelen naar ondergrondse stralingszones en wateraders. Het ontuitputtelijk, historisch kader van dit meer dan 4.000 jaar oude gegeven boeit mij mateloos.
Ik kreeg jaren geleden de unieke kans om deze techniek aan te leren bij de op 92 jarige leeftijd overleden Adhemar Vandroemme uit Ieper (de naam met faam in deze wereld) die tot aan zijn overlijden nog deel uitmaakte van het bestuur van de academie en mee voor de opleiding zorgde. Zo ik het daar heb aangeleerd, zo wordt het ook doorgegeven aan alle voldoende getalenteerde (=over voldoende natuurlijk aanvoelen beschikkende) geïnteresseerden.