Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Bestaan en werking academie

1. Doel

 

Zoals bij aanvang vermeld, gaat het in de academie vooreerst om scholing van mensen die de gave hebben (= voldoende getalenteerd zijn) om aardstralen of wateraders met pendel of wichelroede aan te voelen maar dat onbetrouwbaar doen wegens gebrek aan scholing.

2. Mogelijke fouten die onbewust door ongeschoolden worden gemaakt:

a) ”willen vinden” van aardstralen of wateraders

Pendelaars die hun vak kennen, gaan luisterend tewerk (=ongeconcentreerd!), net zoals de dieren in de natuur. Aardstralen moet je” tegenkomen” zoniet is de kans groot dat je een tussenslag ervaart of een schijnzone hebt opgespoord, wat uiteraard niet de bedoeling is.

b) zich niet kunnen of weten te oriënteren.

Deze techniek bij het starten is essentieel, zo essentieel dat wie zich niet kan oriënteren, niet betrouwvol kan pendelen! Zo loop je gevaar heel je structuur te draaien en elke stralingszone 1 à 2 meter verkeerd aan te duiden. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

c) een stralingszone schuin in plaats van haaks overschrijden

Ook hier gaat de ongeschoolde de mist in, hij gaat de stralingszones 1 à 2 meter verkeerd aanvoelen en aanduiden. Door correct te oriënteren en richting te houden vermijd je dit.

d) onopgewarmd pendelen (of wichelen)

Zoals een sportman of zanger zich eerst moet “opwarmen”, zo moet dat ook een wichelaar/pendelaar, zoniet ga je ook hier tot twee meter in de fout!

e) met het verkeerde materiaal werken

Een goede wichelroede (juiste lengte, flexibiliteit, dikte) is in de handel heel moeilijk te vinden. Wie met slecht of onaangepast materiaal werkt, kan niets anders dan klungelen. Een geschoold pendelaar ziet meteen ook of hij/zij met een amateur of kenner te maken heeft bij het hanteren van een pendel: een pendel moet zijn afgestemd op de persoon die hem hanteert, en zoiets zie je meteen.

DOOR AL DEZE MOGELIJKE FOUTEN ZIJN ONGESCHOOLDEN ONBETROUWBAAR TE NOEMEN, AL IS HUN NATUURTALENT WEL AANWEZIG. DAAR NERGENS IN ONS LAND EN DAARBUITEN DE KANS WORDT GEBODEN DIT OP EEN PROFESSIONELE WIJZE AAN TE LEREN , WILLEN WE AAN DEZE NOOD TEGEMOETKOMEN.

Bovendien wordt aan de historische achtergrond van dit verschijnsel uitgebreid aandacht besteed, alsook uiteraard aan het aspect aardstralen en ziekteverschijnselen.

Elke zaterdagnamiddag komen aldus zowel universitair geschoolden als mensen met diploma hoger onderwijs als 'jannen met de pet' samen om zich broederlijk naast elkaar
a) technisch te scholen in het wichelen en het pendelen naar zowel schadelijke aardstralen als ondergrondse wateraders en bronnen. Dit op verschillende oefenterreinen en lokaliteiten als weilanden, kerken, kapelletjes en militaire kerkhoven.
b) te verdiepen in de kennis van het bovengenoemde. Zowaar een unicum in Vlaanderen en ver daarbuiten!

WAARSCHUWING
Als u iemand in vertrouwen neemt, laat u dan niet misleiden door personen die via een website of andere weg beweren afgestudeerd te zijn aan onze academie maar dat nooit zijn geweest! Een getuigschrift (van waterzoeker) bijvoorbeeld, is geen voldoende bewijs van correct en betrouwvol kunnen opmeten. Wat je die ook betaalt, het is weggegooid geld en oneerlijk tegenover u en vooral ook tegenover zichzelf. Zulke mensen zijn enkel op geld uit en verdienen uw vertrouwen niet.
Laat niet na om bij twijfel in een mail of telefoontje navraag te doen over de juistheid van uw keuze, of anders wil ik u altijd een paar namen geven, in de nabijheid van uw woonplaats van mensen die wel hun diploma gehaald hebben en dus wel uw vertrouwen mogen genieten!

3. JOUW OPLEIDING : meer dan 35 JAAR ACADEMIE VOOR RADIESTHESIE

Wat voor unieks willen we met jou delen, hebben we jou te bieden?

Een kennismakingsles met selectie van de getalenteerden.
Voor velen is dit de eerste keer dat ze zich bewust worden van hun eigen onstoffelijk waarnemingsvermogen, en dat ze in staat zijn met dat vermogen de onstoffelijke energie uit de aarde te kunnen aanvoelen, ermee contact te maken, ermee te communiceren! We kunnen het je verzekeren: een vrij unieke ervaring met behulp van pendel en wichelroede.
Wie geen of onvoldoende aanleg heeft, kan de opleiding niet starten. Wie beweert dat iederéén toch kan leren wichelen of pendelen, liegt: het is een talent dat je hebt of niet hebt. Wie dat beweert, heeft het alleen op je centen gemunt. Jij blijft achter met de twijfel en de ontgoocheling en daar doen wij niet aan mee.

42 lestijden, op zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur, elke twee weken
Veel praktijk maar ook theorie: fundamenten heb je nodig als je wil weten waarover je praat en wat je precies voelt en doet. Voor Nederland valt die opleiding op donderdag van 16-18u.

Gratis onze gepatenteerde wichelroede en pendel alsook “het boek der boeken”over de radiësthesie inbegrepen.
Het gaat over het boek “Aardstralen, de grote onbekenden, de stille doders” van de stichter van onze academie, m.n. wijlen Adhémar Vandroemme. 

Gratis stagedag in buiten- of binnenland
Niet verplicht maar wel lekker meegenomen! Kennis en kunde weet je wel…De mensen uit Nederland kunnen aansluiten bij die in België.

6-daagse stage-uitstap om de twee jaar. in 2017 werd dat Frankrijk, “In het spoor van de Tempeliers” Reims, Troyes, Chartres, …van 11 tot en met 16 september.
Niet verplicht maar wel een echte aanrader voor wie zich vrij kan maken.
Aan kostprijs: wie ons kent, weet dat we hieraan géén geld willen verdienen: puur sang!

Gratis je foto en contactgegevens op onze site indien gewenst.
Na het behalen van het diploma en het volgen van de 4 terugkomdagen per jaar. We vormen samen één team. Voor egoïsme, geldzucht en ikzucht is bij ons geen plaats.

Toegang tot alle andere activiteiten van onze academie doorheen het jaar
Voordrachten en bezoeken aan al wat in de breedste zin, met het onstoffelijk waarnemingsvermogen van de mens te zien heeft. Dat kan gaan over hypnose,, mentaal pendelen ,aanvoelen van energieën bij planten, dieren,… alternatieve geneeswijzen,…

Opleiding tot all-round stralingsdeskundige.
Na het behalen van het diploma radiësthesist, kun je bij ons indien gewenst, alle andere onnatuurlijke stralingen in de woning leren opsporen met technische meetapparatuur alsook de nodige achtergrondkennis hierover verwerven. Het gaat over elektrische, magnetische en draadloze stralingsvelden, enz. De dure technische meetapparatuur hiervoor, kunnen we zo mogelijk in groep aanschaffen. Voor Nederland geldt deze opleiding facultatief op vrijwillige basis, tijdens de opleiding tot Radiësthesist.

Je maakt deel uit van de tot op heden zowat 35 jaar bestaande Academie voor Radiësthesie uit België en Nederland.
Met naam en faam in alle geledingen van de samenleving. Om die naam niet te laten bekladden, onderteken je een verbintenis bij het aangaan van de opleiding. Indien je je daarin niet kunt vinden, kun je geen opleiding bij ons volgen.

Voor meer vrijblijvende info over kennismakingslessen, lesdagen, voorwaarden en lesgeld:
een belletje(051/567443) of een mailtje naar info@aardstralen.be aub.

TOT SLOT
We bieden al meer dan zowat 35 jaar als enige academie in heel Vlaanderen en ver daar buiten deze unieke, grondige opleiding aan.
Bij ons ligt de bakermat van kennis en kunde hieromtrent en die willen we onbaatzuchtig met jou delen als je uit het goede hout gesneden bent.

Sommigen benijden ons daarin en proberen ons heel amateuristisch in schone schijn wel eens in alles zo’n beetje na te apen. Het grappige is wel dat diegene die dit probeert, geen woord rept over de mislukking in zijn opleiding aan onze academie. Mislukking wegens gebrek aan talent, aan kunnen…Die durft dan wel beweren les gehad te hebben van onze stichter Adhémar Vandroemme…van wie hij vooral zijn onvoldoendes kreeg tijdens zijn opleiding.
Leuk toch, niet?

Of hoe zegt men dat? “De mindere benijdt altijd de meerdere?”
Hij doet maar natuurlijk…en… iedereen kiest maar.

BELANGRIJK !

Eenieder die wil leren wichelen, moet weten dat drie elementen onontbeerlijk zijn om zich de kunst van het wichelen en pendelen eigen te kunnen maken:

1. talent
Je mag enkel onze opleiding starten als je door ons geselecteerd bent op basis van je eigen natuurtalent, wat moet blijken na een voorafgaande test. Voor meer info, contacteer ons.
Zoniet leidt dit tot ontgoocheling, frustratie en twijfel aan jezelf.

2. tijd
Na zowat 35 jaar ervaring als opleidingscentrum en in volle respect voor de eeuwenoude traditie bij het aanleren van deze techniek, is de noodzakenlijke tijd die je hiervoor nodig hebt 1 kalenderjaar, zowat 22 ontmoetingen, wil je je deze kunst echt eigen maken.
Wie beweert dat dit korter kan, is oneerlijk tegenover toekomstige wichelroedekunstenaars of bezit gewoon zelf niet de noodzakelijke kennis om dit met succes te kunnen overbrengen... Het is net alsof je iemand een viool en een strijkstok zou geven alsook vijf lessen opleiding en dan voor de rest aan zijn lot zou overlaten met de melding: "De rest moet je nu aan jezelf leren"... Die zal veel klanken spelen maar weinig juiste noten, laat staan een genietbaar muziekstuk. Ontgoocheling troef: "Ik kan en beheers het niet..."

3. oefening
Elke dag oefenen aan de 17 aangeleerde technieken is een must, je maakt immers een hele evolutie in gevoeligheid door, en daarom is juist het element tijd in combinatie met oefenig zo bepalend voor het succes.
Wie zegt dat dit korter kan, meent het niet ernstig met het succesvol willen aanleren en overbrengen van de kunst van het wichelen en pendelen.

KORTOM: LAAT JE NIET MISLEIDEN... Met onze meer dan 25 jaar ervaring en in respect voor wat we al generaties op die manier hebben weten doorgeven zeggen we: je hebt talent, tijd en oefening (zowat één jaar lang) nodig, wil je een succesvol wichelroedekunstenaar of pendelaar worden. Zoniet wordt het verwarring, frustratie en onkunde troef, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?? EEN GOEDE KEUZE BERUST OP EERLIJKE EN CORRECTE INFORMATIE.

4.Gradaties in bekwaamheid aan onze academie

Net zoals een opleiding bij onze voorvaders/wichelaars, de vrijmetselaars uit de late Middeleeuwen, uit de drie niveaus leerling, gezel en meester bestond, bestaat die in onze academie ook in een soortgelijke drieledige opleiding. De functies van voorzitter en erevoorzitter krijgen de uitzonderlijke titel van grootmeester(zie verder hieronder)

 • niveau leerling = getuigschrift van waterzoeker
  Het praktisch kunnen is nog ondergeschikt aan de theoretische kennis = laagste niveau
 • niveau gezel = diploma van radiësthesist
  Het praktisch kunnen staat op gelijk niveau van de theoretische kennis. Het cursist-lid behoort voortaan blijvend tot het gezelschap van de echte radiësthesisten en is nu in staat wateraders en aardstralen perfect te lokaliseren in woning, op bouwgrond en andere.
 • niveau meester = meester in de radiësthesie
  Het praktisch kunnen stijgt boven het niveau van de theoretische kennis uit. Het is de hoogste maar herroepelijke onderscheiding van de gediplomeerden. Ze wordt bekomen na 3 jaar oefening, vervolmaking en betrokkenheid bij de academie. Vanaf de toekenning van deze titel worden hun volledige adresgegevens op deze website permanent bekendgemaakt.
 • niveau grootmeester
  Zowel theoretische kennis als praktisch kunnen zijn van uitzonderlijk hoog niveau!
  • Heden zijn dit:
   • Guido Viaene, Groenestraat 26 - Handzame, 051/56 74 43 (info@aardstralen.be)
    oprichter-voorzitter-lesgever van deze academie
  • Tot aan zijn overlijden in 2009 was dat ook:
   • Adhémar Vandroemme, Ieper
    ex-jurylid en ex-erevoorzitter en tevens stichter in 1985 van deze academie!
  • Tot aan zijn overlijden in 2015 was dat ook:
   • Roger Secelle, Poperinge
    ex-jurylid, lesgever en medestichter van onze academie in 1985.

Een ex-cursistenhouding die wij daarentegen ten zeerste betreuren is te vinden bij "Wij betreuren" op de welkomstpagina van onze academie. Zie aldaar!

OPROEP: door de grote vraag naar gekwalificeerden aan onze academie van ver buiten onze provincie West-Vlaanderen (zoals Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Brabant, Nederland...) zijn we dringend op zoek naar mensen die van buiten onze provincie lid/cursist willen worden teneinde aan de stijgende behoefte te voldoen: een beroep doen op de kennis en de vaardigheid van een gediplomeerde, betrouwvolle en correcte radiësthesist van onze Academie voor Radiësthesie, zo mogelijk uit eigen streek. Contacteer ons op info@aardstralen.be p.a. Guido Viaene.

5. Ontmoetingsdata of lesdata

De ontmoetingen of lessen gaan door op zaterdagnamiddag vanaf 14u tot 16u, om de twee weken vanaf januari tot en met oktober (zomervakantie niet) te Handzame in ons lokaal en dat voor 21 keer.

6. Voordrachten over het fenomeen aardstralen door de voorzitter Guido Viaene

Heel regelmatig wordt een voordracht gegeven over dit fenomeen op invitatie van één of andere culturele vereniging. Plaatsen en data zijn telefonisch of per e-mail te bekomen. Ook eventueel voor een voordracht voor of in uw eigen vereniging over dit onderwerp, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

7. Indien interesse voor één of meer van deze aspecten, kunt u mij gerust even contacteren op onderstaand adres:

Guido Viaene
voorzitter Academie voor Radiësthesie
Groenestraat 26
8610 Handzame (Kortemark)
Tel/fax 051/56.74.43
e-mail: info@aardstralen.be

Ikzelf was tot aan mijn recente pensionering leraar geschiedenis en Germaanse talen in de hogere graden van het middelbaar onderwijs. Als vijftiger gaat mijn interesse en hobby vooral uit naar al wat te maken heeft met wichelen en pendelen naar ondergrondse stralingszones en wateraders. In die zin boeit me alles wat met ons onstoffelijk waarnemingsvermogen aan te voelen is aan onstoffelijke energie bij mineraal, plant, dier, mens, aarde en kosmos. Het ontuitputtelijk, historisch kader van dit meer dan 4.000 jaar oude gegeven boeit mij mateloos.
Ik kreeg jaren geleden de unieke kans om deze technieken aan te leren bij de op 92-jarige leeftijd overleden Adhemar Vandroemme uit Ieper (de naam met faam in deze wereld) die tot aan zijn overlijden nog deel uitmaakte van het bestuur van de academie en mee voor de opleiding zorgde. Zo ik het daar heb aangeleerd, zo wordt het ook doorgegeven aan alle voldoende getalenteerde (=over voldoende natuurlijk aanvoelen beschikkende) geïnteresseerden.