Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Handzame, Stonehenge en de piramides...

Welke banden heeft Handzame nu met obelisken, hunnebedden,  piramidebouwers, Stonehenge en oude grenslijnen?

Er berust nog altijd veel mysterie rond Stonehenge, dolmen, menhirs, piramiden,… zo dat veel historici en archeologen besluiten: "Er moet een vorm van geheime meetkunde zijn geweest die wij nu niet meer kunnen achterhalen. Hierdoor blijven veel vragen onopgelost."
Volgens Professor Ingenieur Gout, is wat wij doen altijd al de basis geweest van de sacrale of mystieke geometrie! "De sacrale geometrie was tot aan begin 1900 altijd de basis voor het inplanten van alle religieuze en burgelijke gebouwen. Na 1900 en WO I, is de bouwkunst van weleer herleid tot bouwkunde met als enig doel voor ogen: kosten-baten. Gedaan met oog voor symboliek, esotherie en gezondheid als basis. De huidige bouwkunde is nu eerder barbaars te noemen, vergeleken met de echte bouwkunst tot en met de Art-Nouveaustijl van de jaren 1900." Aldus de wetenschapper!

Het geheime karakter berust bij het feit dat die door een kleine groep binnen een meestal geheim genootschap uit  het verleden werd beoefend. De meest recente: de Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Tempeliers en de clerus tot halfweg vorige eeuw. Deze vorm van  meetkunde is in onbruik geraakt nadat bouwkunst herleid werd tot "barbaarse" bouwkunde, zoals daarnet vermeld.

 

Alles startte heel onschuldig meer dan 30 jaar geleden

Enkele gedreven waterzoekers onder leiding van wijlen Adhémar Vandroemme uit Ieper startten de Vrije Academie voor Radiêsthesie met de bedoeling een aloud volksgebruik, van waterzoeken met behulp van pendel en wichelroede, niet verloren te laten gaan.
Merkwaardig wel was hun vaststelling dat alle woning tot aan WO-I  werden gebouwd volgens het  rasterpatroon van de ondergrondse wateraders! Geen enkele muur stond erboven wegens gevaar voor vertikale barsten en geen enkel mens sliep erboven wegens gevaar voor de gezondheid, zo werd hen overgeleverd.

Periode 1985-1995 Mysterie van de kerkbouw ontsluierd

De eerste afgestudeerden droegen al vlug hun steentje bij door via lectuur en eigen bevindingen de herontdekking van het geheim der kerkbouwers  aan het licht te brengen. 
Na een studie van 300 kerken in de provincie gaf  het bisdom Brugge na aandringen toe: bij de inplanting van de bouw van elke kerk moest rekening worden gehouden met de krachten uit de aarde, zeg maar de ondergrondse wateraders! In de ogen van de kerk “het duivelse”. Daarom mocht niemand dit weten en moesten alle plannen na de bouw meteen worden verbrand!
Dit gaf ons een antwoord op de vele vragen waarover nergens een antwoord te lezen viel of valt: waarom staan 40 % van de kerken NIET naar het oosten? Waarom verschilt vaak de breedte van de zijbeuken in één en dezelfde kerk aanzienlijk?  Waarom is de afstand tussen de pilaren niet gelijk? Waarom is het ene koor heel diep en het andere nauwelijks? Waarom zitten ramen soms wel en soms niet recht tegenover elkaar? Waarom staan sommige kerken niet in één lijn gebouwd maar geknakt?  Waarom staan de doopvonten  op zoveel  verschillende plaatsen? Juist: de onderliggende wateraders waren de basis van alles... men kon zich niet permitteren dat de kracht van het duivelse het huis van God zou beroeren…

Periode 1995-2010  Een stroom van herontdekkingen!

 

Steeds meer en meer afgestudeerden, thans een kleine 200 over heel het land verspreid onder leiding van Guido Viaene uit Handzame,  brachten met hun unieke vakkennis en kunde onophoudelijk nieuwe” mysteries” aan het licht.  Een greep…
Oude grenslijnen werden herhaaldelijk op de ondergrondse wateraders vastgelegd: net zoals een rivier zijn bedding niet verandert, doet de ondergrondse waterader dat evenmin.
Het verbergen van schatten gebeurde volgens (geheim) plan van… de ondergrondse wateraders.  Wie deze materie kende moest ook de kunde bezitten om die weer op te sporen met wichelroede of pendel. Pas als hij bovendien de” sleutel” vond of kon ontcijferen, was hij in staat om deze schat ook effectief te vinden.  Deze “sleutel” of het te volgen parcours werd altijd verhuld in een kunstwerk. Je waant je bijna in de Da Vinci code.  Dit bracht het bestuur van de academie op  het idee voor de verkiezing van de eerste “Meester in de geheime meetkunde”.

 

Piramiden, dolmen en menhirs, obelisken, kerktorens, oude kapelletjes allemaal zijn ze vervlochten en geketend aan de structuur van de ondergrondse wateraders met hun aardse kracht. De ene soort bouwwerk is een ode aan het licht, de zon, de dag of Hij van hierboven en moet op het kruispunt van aardse krachten de harmonie met moeder aarde simuleren, als als eenheid tussen man en vrouw… Het andere bouwwerk( waaronder ook het schip van de kerk!) is naast een ode aan de duisternis, de maan, de nacht, vooral een ode aan moeder aarde, de moederschoot, de bron van waaruit alle leven ontspringt. Gesimuleerd door zo veel mogelijk aardse krachten in dit bouwwerk te bundelen. Van symboliek bij de kerkbouwers gesproken…
Ondergrondse wateraders wekenlang zichtbaar. In 2009 waren wegens de grote droogte in een schorsenerenveld de ondergrondse wateraders in de groei van de planten wekenlang te onderscheiden.  Ook de media leek gefascineerd… Wetenschappers zwegen in alle talen.
NOOT: alles is een herontdekking
Het geheime karakter van deze meetkunde berust bij het feit dat die door een kleine groep binnen een meestal geheim genootschap uit het verleden werd beoefend. Essenen, Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Tempeliers, …om er maar een paar te noemen.