Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Kerkbouw en duivelse invloeden boven aardstralenBij de bouw van kerken werd vroeger rekening gehouden met
het patroon van de aardstralen. Er werden nooit steunpunten
geplaatst boven een waterader.

Een derde aspect dat daar in het verleden bij hoorde is de bouw van kerken en kathedralen, de inplanting van de mysterieuze dolmen en menhirs, allemaal boven zo’n knooppunten van aardse stralingen of wateraders! Ook het waarom daarvan en de religieuze en duivelse betekenis die daaraan werd gegeven diepen wij uit. Onverwijld komen we hierbij bij de oudste culturen terecht! Ook dit dreigt verloren te gaan maar wordt door onze academie opgerakeld en kadert ook in de hernieuwde belangstelling voor hekserij en het beoefenen van bepaalde rituelen boven deze aardse energie. Heel kort kunnen we het zo stellen dat elke grote beschaving vanaf de Kelten over de Egyptenaren en de Grieken zowel als de Romeinen dit fenomeen uitermate goed kenden en er hun woningen piramiden of gebedshuizen heel precies naar bouwden. Wat ten tijde van de veelgoderij als goddelijk werd aanzien (op die plaatsen laat de god van de onderwereld zich aan de mensheid kennen) werd sedert de kerstening als duivels beschouwd. Alle heil kwam van boven en wat van beneden kwam was van den duivel.
Voor meer info kerkbouw en duivelse invloeden, klik op rubriek "meer info".Plattegrond van een kathedraal met
aanduiding van de aardstralen.