Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Pleidooi eigen waterwinning

VOOR ELKE DRUPPEL WATER (TOT 3 MAAL) BETALEN IS ONVERANTWOORD TERWIJL IEDEREEN OVER GRATIS MASSA GRONDWATER BESCHIKT.

… betalen bij aankoop en nog eens betalen om dat te verzachten (kalk) en nog eens bij het lozen ervan: van het goede teveel! Pleidooi voor eigen waterwinning, zo eenvoudig voor 60% van alle Vlamingen, het monopolie van de distributiemaatschappijen leidt tot misbruik…

TE VEEL PARTICULIEREN EN OOK BEROEPSTELERS EN AMBACHTSLUI HEBBEN NIET MEER VOLDOENDE KENNIS OVER DE STRUCTUUR VAN DE ONDERGRONDSE WATERADERS, DE MOGELIJKHEDEN VAN EIGEN WATERWINNING EN DE PRAKTISCHE KANT VAN DE ZAAK (EIGEN STEENPUT OF BOORPUT(TEN))

Vertrekpunt

Blindelings geloof zonder zelf kritisch na te denken en zelf de nodige kennis van zaken aan de dag te (willen) leggen, heeft in het verleden geleid tot echte volksmennerij. Je zou denken dat de mensheid de nodige lessen heeft getrokken maar niets is minder waar: opnieuw voltrekt zich hetzelfde fenomeen maar dan op een totaal nieuw terrein: op vlak van watervoorziening.

Men wil van water, kostbaarste goed op aarde, bron van alle leven, aan iedereen gratis gegeven, koopwaar maken, door misbruik te maken van de onwetendheid van de bevolking, meer nog door hen te laten geloven dat water schaars en kostbaar wordt, ja, als we Europa mogen geloven wordt water tot 3x zo duur om de tien jaar! En dat terwijl Vlaanderen bulkt van het eigen grondwater. Tijd om een koe een koe te noemen.

Men slaagt erin om opnieuw een soort blindelings geloof te creëren in wat wetenschappers ons vertellen, wetenschappers betaald door de drang van de distributie om een monopolie te gaan creëren op watervoorziening waarbij de kennis voor eigen waterwinning verloren dreigt te gaan, althans bewust in het vergeetboek wordt geduwd ter ere van dit groeiend monopolie. Het blindelings geloof in die beweringen en het bewust achterhouden van de juiste informatie naar de consument toe schept een gevaarlijke situatie!

Dat water 3x duurder wordt om de tien jaar moet blijken uit de gevolgen van de steeds strenger wordende EU-normen: nog duizenden kilometer loden leidingen moeten door de distributiemaatschappijen zelf worden vervangen in onze steden, bovendien maant Europa aan om door het prijsbeleid de consumptie van water flink te beperken…Terwijl Vlaanderen bulkt van het water!

Vroeger

Er bestond geen waterdistributie en toch had ieder voldoende water, hetzij deels opgespaard regenwater, deels opgepompt grondwater! Ook landbouwers voor hun vee, brouwerijen, wasserijen, melkerijen, ieder had eigen waterwinning, tot duizenden liter per uur zonder enig probleem…

De plaats voor de eigen grondwaterwatervoorziening werd zorgvuldig gekozen: met behulp van een getalenteerd en bekwaam wichelroedeloper, ook waterzoeker genoemd, werd heel precies bepaald waar een kruispunt van twee ondergrondse wateraders te vinden was en daar werd ofwel een pompput (ook steenput) genoemd gemaakt met een doorsnee van 1 tot meer meters en een diepte van enkele tot 10 meter of meer. Zo voorzag iedereen in eigen watervoorraad. Door deze wichelaar kende men ook de ideale plaats voor het bouwen van de woning, veilig tegen ziekte en ander onheil. (hier buiten beschouwing)

Eén of meer boorputten waren een zinvol alternatief, thans nog altijd het middel bij uitstek voor fabrieken, landbouw, sierteelt en groenteverwerkende bedrijven.

Ook de stroomrichting en de diepte van de waterader(s) speelden een rol en werden door de wichelaar minutieus bepaald.

Nu

Nu is het eigen waterwinnen vaak in onbruik geraakt, voor heel weinig geld voorzag de waterdistibutie destijds iedereen van het nodige leidingwater, althans voor privégebruik.

De waterdistributie pompte oa. het grondwater van onder de mensen hun voeten op en verkocht dat voor een prikje verder, geen vuiltje aan de lucht, nog weinigen dachten aan eigen waterwinning, temeer nog doordat eigen waterwinning soms ondrinkbaar water opleverde (nitraten).

Deze handel verliep goed tot de maatschappijen merkten dat de mens steeds afhankelijker werd en de kennis van eigen waterwinning verloren dreigde te gaan en gewiekste zakenlui er brood in zagen: steeds meer betalen voor dat water en nog eens betalen voor het lozen ervan (ook de overheid wil zijn deel) en het verbruiksklaar maken ervan door te ontharden (3 maal betalen dus!), en alsof dit nog niet volstaat: als je de mensen maar steeds en herhaaldelijker zegt (of door hun strot ”giet”) dat water steeds schaarser en kostbaarder wordt, dan gaan ze zich neerleggen bij eender welke ‘verantwoorde?’ prijsstijging, lees misbruik door monopoliecreatie. Besef trouwens dat de lage landen en dus ook Vlaanderen bulken van het water! Het is vijf voor twaalf: bewuste mensen die zich (willen) informeren kunnen aan deze gevaarlijke situatie een halt toe roepen. Hierin ligt dan ook de taak van onze academie als informatiekanaal naar de mensen toe.

Noot: net als voorverpakt voedsel en bestraald voedsel heel clean is maar ”dood”, is dat zeker ook het geval voor leidingwater: clean maar ”dood” door allerlei ondergane bewerkingen. Een gezond organisme heeft levend voedsel en levend water nodig. Aangezien opgepompt grondwater vanuit 1 of meer wateraders synoniem is van bronwater is dit levend water! (met de nodige noodzakelijke mineralen voor ons levend organisme!)

Maar er is meer: ons huidig leidingwater is voor 60 à 80 % "gezuiverd" rioolwater. Het bevat steeds meer en meer residu's van hormonen (oa. de pil) alsook antibiotica's (mens en dier), pcb's, antidepressiva, pesticiden en wat nog meer is, recent onderzoek toont aan dat nu al frequent residu's van de de chemotherapie van kankerpatiënten wordt gesignaleerd. Omwille van deze bovenvermelde redenen oordelen wij dat drinkwater totaal ondrinkbaar moet worden genoemd. Twijfel niet: al deze laatst genoemde residu's gaan zonder filtratie door in het leidingwater! De bestaande wetgeving (61 parameters) is na-oorlogs en beantwoordt niet meer aan de "nieuwe" samenstelling van het huidige leidingwater.

Als u oordeelt dat u geen leidingwater drinkt, dan moet u weten dat het gebruik van koffie, thee en soep voor een gemiddeld gebruik van 2 liter per dag per persoon aan leidingwaterconsumptie betekenen. We dagen iedereen uit om te weerleggen wat wij hier beweren!

kortom: LEIDINGWATER DRINKEN ONDERMIJNT DE GEZONDHEID

Oplossing

Elkeen die over wat vierkante meters bereikbare grond beschikt, kan op die oppervlakte een kruispunt van twee wateraders laten zoeken door een geschoold en betrouwvol waterzoeker en daar een eigen pompput of boorput voor eigen gratis grondwatervoorziening laten aanbrengen. Daarnaartoe een elektrische kabel met drukpomp in de waterput en klaar is kees.

Deze zaak gebeurt het meest probleemloos voor je gaat bouwen, maar is in veel bestaande situaties ook best haalbaar.

Een hedendaagse pompput met combinatie van gemetselde en betonnen ringen van 1,5 m doorsnee, met rivierkeien omringd als bijkomende voorraad en filter, zowat 9 à 10 meter diep is de garantie voor generaties lang massa’s gratis grondwater voor privégebruik.

Eén of meer boorputten op een geringe diepte tot 20 meter, steeds onderling verbonden, garanderen duizenden liter water per uur voor zowel particulier, land- of tuinbouw, en andere.

Eindresultaat

Zo pomp je onafhankelijk je eigen hoeveelheid gratis grondwater op, ettelijke duizenden liter per dag of per uur, volledig gratis voor tuin , huishouden, schoonmaak, in privégebruik of voor land- en tuinbouw of industrie. Als de plaats waar je grondwater aanspreekt maar heel correct en professioneel is uitgewicheld: een kruispunt van twee (of meer) ondergrondse wateraders! Hierin ligt dan ook de taak van onze academie als uitvoerend en opleidend centrum voor uitwichelen of uitpendelen van ondergrondse wateraders.

IJzerhoudend water kan zelfs op een eenvoudige mechanische wijze ontijzerd worden! Een techniek die velen niet eens (meer) kennen. Nitraten en nitrieten wijzen op ingesijpeld oppervlaktewater, wat kan verholpen worden zonder dure filtratie. Vraag info.

Oproep

Aan alle bewuste consumenten, architecten, land- en tuinbouwers, tuinaanleggers, ambachtelijke bedrijven en industrie met een goede dosis gezond verstand zou ik vanuit dit artikel een oproep willen doen om eenieder die begaan is met betaalbaar, onafhankelijk eigen grondwatergebruik, deze manier van werken opnieuw meer in gebruik te nemen, teneinde het probleem met water en vooral de prijs en de gezondheidsrisico's ervan op te lossen.

De inhoud van deze tekst mag alleen worden gebruikt na schriftelijke goedkeuring van de academie!

Groeten,
Guido Viaene
Voorzitter Academie voor Radiësthesie

E-mail: info@aardstralen.be

De Academie voor Radiësthesie in Handzame informeert en leidt op.