Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Wie zijn wij eigenlijk

We zijn een groep idealisten, die geen commercieel bedrijf noch een commerciële vereniging willen zijn of ooit worden.

Niemand van ons moet of wil er zijn brood mee verdienen. Iedereen beoefent deze kunst uit hobby, "niets moet" en alleen op die manier blijft het boeiend.
Wie daar wel zijn beroep van maakt of wil van maken, moet elke dag, elke week of maand zijn prestaties hebben en zijn verkoop halen. Dan wordt het een sleur, meer nog: een obsessie. Die mensen raken geïnfecteerd door de drang naar geld. Dat leidt ongetwijfeld tot misbruik en bedrog ten koste van de waarheid. Deze mensen zijn foutu.

 

De wereld gaat kapot aan egoïsme en daar doen we niet aan mee. Onze academie is een ploeg, een heel team, een groep over heel Vlaanderen verspreid. Allemaal "puur sang", niet geïnfecteerd door egoïsme of geldzucht.
Toch wel in schril contrast met al wie alleen maar zijn ik, zijn eigen egoïsme etaleert en verkoop, verkoop en omzet aspireert?
En wie scheef loopt bij ons... Die vliegt eruit! Zonder pardon.
Van 182 gediplomeerden in de 30 jaar dat we bestaan, zijn dat er vier, waarvan twee op het internet actief.

We schrikken daarom niet terug om misbruik aan te klagen, waar nodig. Misbruik aanklagen is ons inziens nog nooit strafbaar geweest, in tegendeel... door het stilzwijgen erover te bewaren, werk je er eigenlijk passief aan mee.
Een vrij mens moet kunnen kiezen, hij heeft daarbij recht op volwaardige en eerlijke informatie.

Niemand van ons moet er trouwens zijn boterham mee verdienen. Onze hobby werd onze passie, en mits kennis de mensheid toebehoort, willen wij die met u delen en die voor verdere generaties bewaren en uitdragen.
Al wat wij zomogelijk vragen, is een voor iedereen van u betaalbare vergoeding voor geleverde diensten. Deze vergoedingen komen de academie ten goede die ze op haar beurt besteedt aan onderzoek en verdere uitbouw van onze academie...
We willen ook van niemand subsidies, als die ook maar enigszins onze onafhankelijkheid zou kunnen beknotten.
We zijn niet verbonden aan ook maar enige politieke partij of universiteit, hoewel de laatste niet tevergeefs een beroep op ons doen (zowel faculteiten wetenschappen als archeologie) en steeds mogen doen...

U vindt ons wel op

socio-culturele voordrachtavonden van KAV tot Davidsfonds tot serviceclubs allerlei, of op open monumentendagen, cultuurdagen, in niet-commerciële tijdschriften, op informatieve radio- en tv uitzendigen, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig enz.

U vindt ons niet op

a) paranormale beurzen
Al wat wij doen, heeft niets met het paranormale te maken! Wij bestuderen en informeren u over een zuiver natuurverschijnsel. Ondergrondse wateraders en aardstralen en het opsporen ervan met wichelroede of pendel hebben niets met dit paranormale uit te staan, ook maar niets. Daarom horen wij op zo'n beurzen helemaal niet thuis... De zogenoemde "collega's" die daar wel zijn, zitten in de schemerzone van het charlatanisme, pure geldklopperij en dies meer

b) commerciële handelsbeurzen allerlei
Het uiteindelijke doel van al deze exposanten, als je al de verpakking en strikjes er gaat af doen, is zoveel mogelijk geld verdienen, en daar willen wij ons niet toe verlagen noch toe laten verleiden. Tot spijt van wie het benijdt.

Helaas moeten we wel vaststellen dat goedgelovige mensen zich door deze geldkloppers op zo'n beurzen laten bedriegen, ... om daarna te komen klagen. Sommigen moeten en willen ook eerst bedrogen worden, het zal jouw lot maar wezen...