Met passer en winkelhaak meet je de aarde op in de materie,
met pendel en wichelroede meet je haar onstoffelijke energie.
Het rasterpatroon is het oer-aarde-patroon en vind je doorheen heel onze site.


Home

Welkom op de site van onze academie

Omdat nog heel weinig mensen voldoende kennis bezitten over het bestaan en de betekenis van ondergrondse wateraders en schadelijke aardstralen, en bijna nergens nog terechtkunnen om zich professioneel te scholen om met pendel en wichelroede deze zones exact op te sporen, is in Handzame de unieke Academie voor Radiësthesie ontstaan, met als driedubbel doel:

  1. de nodige kennis overbrengen over de ondergrondse wateraders en schadelijke aardstralen doorheen alle grote culturen…
  2. de kunst van het wichelen en pendelen naar ondergrondse wateraders en schadelijke aardstralen aanleren, althans voor wie daarvoor in aanmerking komt.
  3. mensen correct en betrouwvol helpen die met de gevolgen van schadelijke aardstralen geconfronteerd worden of die kruispunten van wateraders willen kennen om grote hoeveelheden grondwater te kunnen aanspreken(zegge oppompen)

Het is onze bijkomende taak alle charlatanisme op dit terrein een halt toe te roepen!

Klik links op de verschillende items voor info omtrent de verschillende onderwerpen.

WE BETREUREN dat ex-cursisten die maar enkele lessen volgden of nooit slaagden voor één of andere eindproef aan onze academie, toch laten uitschijnen dat ze bekwame pendelaars of wichelaars zijn.

Nooit hebben ze enige constante bekwaamheid kunnen bewijzen of aantonen. Ze beschikken evenmin over het juiste neutraliseringsmateriaal!

Zoiets is oneerlijk tegenover de goedgelovige burger die denkt een betrouwvol oordeel te hebben bekomen...

Het is bovendien heel gevaarlijk naar gezondheid toe door het foutief advies dat ze daarbij geven...

Het is onfair tegenover degenen die wel hun diploma behaalden en wel correct en betrouwvol werken... 

Maar het is al bij al oneerlijk tegenover zichzelf,.......is pure geldklopperij hun enige bedoeling???

WE DOEN HIERBIJ DAN OOK AFSTAND VAN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID tegenover hen, bij foutieve opmetingen van aardstralen en wateraders in woning, op bouwgrond of andere. Deze afstand van verantwoordelijkheid tegenover hen geldt ook voor het daaruit voortvloeinend foutief en gevaarlijk advies naar gezondheid toe.

Een goede keuze begint nu eenmaal met correcte informatie.

Namens het bestuur van de Belgische en Nederlandse Academie voor Radiësthesie